Billettsystemet vedlikeholdes

Billettsalget er nede grunnet planlagte oppgraderinger.

Underhåll av biljettsystemet

Det går inte att köpa biljetter just nu, på grund av planerat underhållsarbete.